โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กันยายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1056 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาศิลปกรรม

ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ฯ

ประวัติและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

แบบเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

สาขาการออกแบบ

ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ฯ

ประวัติและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

แบบเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

สาขาเทคโนโลยีศิลป์

ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ฯ

ประวัติและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

แบบเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

สาขาสถาปัตยกรรม

ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ฯ

ประวัติและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

แบบเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา