โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1483 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นประเพณีที่กระทำมาแต่โบราณ สำหรับผู้เรียนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชาด้านศิลปะทุกแขนง

-----------------------------------------------------------------

เวลา 07.09 น. พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ประธานในพิธี อ.นที สัมปุรณะพันธ์(คณบดี) จุดธูปเทียนบูชา คณาจารย์ร่วมผูกโยงผ้าหลากสีรอบต้นตะเคียนทอง ถวายเครื่องสักการะปู่หม่อนย่าหม่อน และเจ้าที่ โดย คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม บวงสรวงเครื่องสังเวย สักการะองค์พระวิษณุกรรม โดย อ.เทวินทร์ ถาธรรม ณ ลานองค์พระวิษณุกรรม

-----------------------------------------------------------------

เวลา 09.09 -10.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเทียนพรรษา ประกอบพิธี นายประเสริฐ อุประทอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดย อ.นที สัมปุรณะพันธ์(คณบดี) พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเทียนพรรษา พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เทพทั้งปวง และครอบครูช่าง ผู้ประกอบพิธีโดย อ.เทวินทร์ ถาธรรม

-----------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณการแสดงสักการะบูชา โดย

การแสดงคณะแสนหลวง กำกับควบคุมการแสดงโดย นายธีรนัย จันทร์แก่น ศิษย์เก่าหลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย

การแสดงคณะอีแก้วอีคำ กำกับควบคุมการแสดงโดย นายปฎิภาณ โลราช ศิษย์เก่าหลักสูตรออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ

และการแสดงจากชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา ควบคุมการแสดงโดย ผศ.สุพจน์ ใหม่กันทะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา