โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัลงานประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ปี 2566  (ThaiStar Packaging Award 2023) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัลงานประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ปี 2566  (ThaiStar Packaging Award 2023)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 728 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์
เข้ารับรางวัลงานประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ปี 2566 
(ThaiStar Packaging Award 2023) ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
(Student - Consumer Package (Prototype)) : SC
รางวัลชมเชย สนับสนุนโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- นางสาวธีวรา ศรีอรุณ
- นางสาวกชกร ทะสุใจ
รางวัลชมเชย สนับสนุนโดย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
- นางสาวพิมพ์นภัส ยืนหมั้น
รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนโดย สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นางสาวรังษิญาภรน์ แสนคำ

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป 
(Student – Transportation Package (Prototype)) : ST
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 สนับสนุนโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- นางสาวกชกร ทะสุใจ
รางวัลชมเชย สนับสนุนโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- นางสาวอรณิชา ชัยชนะ
รางวัลชมเชย สนับสนุนโดย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
- นางสาวธวัลรัตน ทิพย์ราชา
รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนโดย สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นางสาวพรพิสุทธิ์ อาษากิจ
- นางสาวกชกร ทะสุใจ

รางวัลพิเศษ การออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนโดย สถาบันรหัสสากลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นางสาวรังษิญาภรน์ แสนคำ
รางวัลพิเศษ รางวัลผู้ชนะประเภท SC สนับสนุนโดย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
- นายอรุณวัชซ์ สิริกุลสัมพันธ์
รางวัลพิเศษ รางวัลผู้ชนะประเภท ST สนับสนุนโดย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
- นางสาวกขกร ทะสุใจออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา