โลโก้เว็บไซต์ งานปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาหอพระอุปคุตวัดพระนอน(ขอนม่วง) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาหอพระอุปคุตวัดพระนอน(ขอนม่วง)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1327 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงานปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาหอพระอุปคุตวัดพระนอน(ขอนม่วง)

ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมถึงให้กำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติงาน

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

วัดพระนอน(ขอนม่วง) ได้จัดโครงการพัฒนาหอพระอุปคุตวัดพระนอน(ขอนม่วง) ในวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการระยะที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา