โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับนายจิรพัส พรหมแก้ว นายสมยศ เวียงคำฟ้า นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนายจิรพัส พรหมแก้ว นายสมยศ เวียงคำฟ้า นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลในการประกวดการ render ภาพ perspective

และสร้างบรรยากาศด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป ของ Fin studio ในระดับนักศึกษา ที่มีผู้ส่งผลงาน 69 ผลงาน

ผลงานของ นายจิรพัส พรหมแก้ว

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ผลงานของนายสมยศ เวียงคำฟ้า

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา