โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 นส.กัลยาณี ปละอุด | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 นส.กัลยาณี ปละอุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 769 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 นส. กัลยาณี ปละอุด

นส. สุดารัตน์ เม่นสุวรรณ นส. ธัญญรัตน์ ไชยบุตร ที่ ผลงานได้รับรางวัลชมเชย จากประกวดแนวความคิดการออกแบบ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน"

งานประกวดที่จะเป็นจุดเริ่มการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี เพื่อรองรับการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย ตลิ่งชัน-ศาลายา โดยเน้นการออกแบบแนวคิดของพื้นที่ "ตลาดศาลายา" ที่ตั้งอยู่ด้านของสถานีรถไฟและเสมือนเป็นจุดศูนย์ของเมืองศาลายา และ "พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล" ที่เชื่อมต่อกันและอยู่ในระยะเดินเท้าจากสถานี เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์กลางเมืองในด้านเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อการเดินทาง และสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนโดยรอบ

https://www.facebook.com/270508273075844/posts/4721159828010644/

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา