โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ และ AsiaStar 2021 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ และ AsiaStar 2021

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มีนาคม 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 785 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้มอบประกาศนียบัตร THAISTAR PACKAGING AWARD 2564

ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัล ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดยอด


คลังรูปภาพ : THAISTAR PACKAGING AWARD 2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา