โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาความก้าวหน้าของการออกแบบจัดทำรถกระทง ครั้งที่ 3 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาความก้าวหน้าของการออกแบบจัดทำรถกระทง ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กันยายน 2563 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 2470 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ดุสิต  ทองเปรมจิตต์ อาจารย์สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของการออกแบบจัดทำโครงสร้างรถกระทง มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 และพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ และเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน

ซึ่งการประกวดกระทงใหญ่ มีทั้งหมด จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลกระทงยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานและเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

โดยการประกวดกระทงใหญ่จัดขึ้นในรูปแบบใหม่ ภายใต้มาตรการการควบคุมโรค งดการจัดรูปขบวนแห่ให้เป็นการจัดแสดงกระทงใหญ่ ณ จุดจัดประกวดบริเวณรอบเมืองเชียงใหม่ โดยตั้งแสดงในคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และพิจารณาตัดสินในคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา