โลโก้เว็บไซต์ มอบทุนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์จากกองทุน”ช่างเถิด” โดยอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มอบทุนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์จากกองทุน”ช่างเถิด” โดยอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 4548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ได้มีการการบรรยาย
“ชีวิตและการสร้างสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ตั้งแต่ พ.ศ. 2523-2562”

และมอบทุนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์จากกองทุน”ช่างเถิด” จำนวน 2 ทุนทุนละ 30,000 บาท และผลิตภัณฑ์สีจากบริษัท Artistic Paints จำกัด จำนวนเงิน 5,000 บาท

ได้แก่
1.นายปภัส สีแนม (ศิลปะไทย)
2.นางสาววรรวษา ภู่สิงห์ (สื่อศิลปะ)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีฯ และผู้บริหาร,คณาจารย์ร่วมพิธีมอบทุน ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรอาจารย์ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ เป็นอย่างยิ่ง
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา