โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 3596 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 พ.ค. 2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษา ระหว่างนักศึกษา ม.สุภานุวงศ์ กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ในวันที่ 26 -31 พ.ค. 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์ สปป.ลาว ซึ่งจะมีการ Workshop และร่วมกันบูรณาการการศึกษา นำองค์ความรู้ของสาขาวิชาต่างๆในคณะไปสู่การปฏิบัติงานจริง เป็นการระดมสมอง ออกแบบบูทิคโฮเทลในอุดมคติ ที่เป็นไปได้ในบริบทของหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรม และนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้แชร์ประสบการณ์ แชร์ความรู้ ทัศนคติในการออกแบบร่วมกัน และจะเป็นต้นแบบเชิงอุดมคติ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดงานจริงในอนาคตของหลวงพระบาง ต่อไป


คลังรูปภาพ : laos


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา