โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับรางวัล | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมรับรางวัลงานเสวนาสรุปผลโครงการ DTN Smart Labelling Contest 2023
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ นางสาวกุลธิดา โปธาพันธ์ และนางสาวพัชรพร ต๊ะเสาร์   ที่ได้เข้าร่วม พิธีประกาศผลมอบรางวัล และงานเสวนาสรุปผลโครงการ DTN Smart Labelling Contest 2023 หัวข้อ"ฟัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวสำนำเทรนต์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ" Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และ การแลกเปล... >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตรสถาปัตย์ คว้ารางวัลผลงานยอดเยี่ยม นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการดังกล่าวได้จัดพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมงานนำเสนอผลงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ผลงาน  >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ราชมงคลสรรเสริญ" ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 23 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ราชมงคลสรรเสริญ" ประเภทอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 >> อ่านต่อ


นางสาวจิตตรา หล้ากาศ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 23 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตตรา หล้ากาศ นักศึกษาหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ราชมงคลสรรเสริญ" ประเภทนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2566 ในวาระครบ 19 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
พุธ 17 มกราคม 2567

     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าฯ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เนื่องในวาระครบ 19 ปี แห่งการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับรางวัลตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ได้รับ 3 รางวัล การประกวดแนวคิดการออกแบบ “ศาลาตาน้ำเวียงเจ็ดลิน”
ศุกร์ 6 ตุลาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และ รางวัลที่ 3 ในการประกวดแนวคิดการออกแบบ “ศาลาตาน้ำเวียงเจ็ดลิน” จากโครงการ “ลำเหมืองที่หายไป...ว่าด้วยการพลิกฟื้นและจัดการทุนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากสายน้ำ” จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทั้ง 3 รางวัลได้แก่ . รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 15,000 บาท ทีม “ARCH RANGER V.1” น... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการนักออกแบบ (Designer)
อังคาร 26 กันยายน 2566

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมโครงการนักออกแบบ (Designer) "จากดอยสู่ดาว" . ด้วยสำนักงานปัองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้มีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านงานหัตถกรรม ให้แก่เยาวชนและสตรีที่เข้าร่วมโครงการรวม 34 ราย (14 กลุ่ม) . โดย มทร.ล้านนา ได้ส่งนักศึกษาหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงร่วมล... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการประกวด การออกแบบแนวความคิด สถาปัตยกรรมล้านนาวิถีใหม่ ระดับ นักศึกษา
จันทร์ 25 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการประกวด การออกแบบแนวความคิด สถาปัตยกรรมล้านนาวิถีใหม่ ระดับ นักศึกษา . จากผลงาน สี่สิบกว่าชิ้น จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผลการตัดสินออกมาดังนี้ . รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท "ทีมนอนน้อยแต่ต้องนอน" ชมพูนุช กฤษณาวารินทร์ เมธาวิทย์ ชนาเนตร์ สุชาดา สารพัตร . รางวัลชมเชย 5,000 บาท "ทีม E2Team" ฐา... >> อ่านต่อ


ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในการเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมฯ
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตร จากพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภา และนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธ... >> อ่านต่อ


สองหนุ่มนักศึกษา สถาปัตย์ มทร.ล้านนา คว้าสองรางวัล เวทีการประกวด วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี TOY ARCH 2023
อังคาร 8 สิงหาคม 2566

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าสองรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากเวทีการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2566  Thesis of the Year Award  (TOY ARCH 2023) จัดขึ้นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์          ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 75


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา