โลโก้เว็บไซต์ ประชุมพิจารณาการออกแบบจัดทำโครงสร้างรถกระทงและขบวนแห่ ครั้งที่ 3 (14 กันยายน 2563) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชุมพิจารณาการออกแบบจัดทำโครงสร้างรถกระทงและขบวนแห่ ครั้งที่ 3 (14 กันยายน 2563)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาความก้าวหน้าของการออกแบบจัดทำรถกระทง ครั้งที่ 3
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสต...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา