โลโก้เว็บไซต์ เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิกา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา