โลโก้เว็บไซต์ rmutl run2023 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

rmutl run2023

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล RMUTL Run 2023
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล  RMUTL Run 2023  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา