โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์รอบโควต้าพิเศษ (รอบ5/1  5/2) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์รอบโควต้าพิเศษ (รอบ5/1 5/2)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มิถุนายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์รอบโควต้าพิเศษ (รอบ5/1  5/2) 

>>>>>>>>> ตรวจสอบรายชื่อออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา