โลโก้เว็บไซต์ RMUTL International Art Workshop 2018 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

RMUTL International Art Workshop 2018

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 762 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

เรียนเชิญผู้สนใจทางทัศนศิลป์ทุกท่าน ชมและสัมผัส แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินจากนานาชาติ และศิลปินไทย ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในกิจกรรม โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ RMUTL Art International Workshop 2018 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 16.30 น. (ศิลปินปฏิบัติงาน วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ และ 17 กุมภาพันธ์ เปิดนิทรรศการศิลปกรรม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เจ็ดยอด) 

และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เรื่อง “ธรรมราชา สู่ ศาสตร์พระราชา” ได้ที่ http://artjedyod.com/artinter/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา