โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดโครงการตรวจสุขภาพ เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
     งานส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ โถงอาคารเรียนร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา