โลโก้เว็บไซต์ รหัสไทย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนารหัสไทย..ไขความลับกลุ่มนักศึกษาศิลปะไทย เทคโนเจ็ดยอด
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “รหัสไทย” โดยกลุ่มนักศึกษาศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา