โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566

สถานที่ : หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา