โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล “ASIC Premier Institution” จากประเทศอังกฤษ การันตีสถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากล | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล “ASIC Premier Institution” จากประเทศอังกฤษ การันตีสถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 7129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล ASIC ระดับ Premier จากประเทศอังกฤษ สถาบันการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล พ่วง Chairman Special Awards อีก 2 รางวัล เดินหน้าพัฒนาการศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัยนานาชาติ

         วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบรางวัล “ASIC Premier Institution” จาก Dr.Maurice Dimmock Chair of the ASIC Group of Companies สถาบัน Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)  นอกจากนั้นยังได้รับรางวัล Chairman Special Awards อีก 2 รางวัล ได้แก่ Innovation and Industrial Partnerships และ Sustainability and the Environment โอกาสนี้ทาง ASIC ได้มอบรางวัล Chairman Excellence Awardให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อีกหนึ่งรางวัล  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ โดย Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามทิศทางหลักของสากล ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นโอกาสที่ในการการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาและมหาวิทยาลัยในต่างชาติสอดรับกับนโยบายผลักดันการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและมาตรฐานที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยฯได้เข้าสู่การจัดลำดับของ Times Higher Education Impact Rankings ในการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดำเนินตามเป้าหมายของ the United Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อมุ่นเน้นการจัดการศึกษา งานวิจัย ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทย และเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจึงได้ดำเนินการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับนานาชาติ Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) ขององค์กรรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในการออกใบประกันคุณภาพให้สถาบันการศึกษา โดยเป็นหน่วยงานประกันคุณภาพอิสระของสหราชอาณาจักรที่เชี่ยวชาญด้านการรับรองสถาบันของผู้ให้บริการการศึกษาทั่วโลก ดำเนินงานในกว่า 65 ประเทศ มีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด จึงทำให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานตรงตามที่รัฐบาลกำหนดและสอดคล้องกับความเป็นสากล ซึ่งผลการประเมินระดับ Premier นั้นเทียบเท่ากับรางวัลสูงสุดของ ASIC  และรางวัลนี้จะเป็นการยืนยันว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นมาตรฐานสากลที่มีความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา สิ่งเหล่านี้จะเป็นการการันตีว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล”

        สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติโดย Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC) จากประเทศอังกฤษ คณะผู้ตรวจประเมิน ASIC ได้แสดงความชื่นชมในหลายประเด็น อาทิ ความเข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในบุคลากรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น 1 ใน 2  มหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคลที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานสากล

      ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของอาจารย์ และนักศึกษา ได้แก่

  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า ของคณะศิลปกรรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  • การพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก “ช็อคโกแลตคีโต” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • การพัฒนา ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทอง โดย มทร.ล้านนา น่าน
  • ผลงานวิจัย นวัตกรรมข้าวเหนียวไทย โดยมทร.ล้านนา ลำปาง
  • เครื่องทดสอบแผ่นกรองอัตโนมัติที่ใช้ตัวนับอนุภาคแบบไฟฟ้าสถิตสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก
  • ชุดสาธิตสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย โดย มทร.ล้านนา เชียงราย
  • ผงกล้วยชงดื่มเพื่อสุขภาพผสมกากงาดำและวาฟเฟิลกรอบปราศจากกลูเตนและ ถั่วลิสงชนิดผงพร้อมดื่ม โดย มทร.ล้านนา ตาก

คลังรูปภาพ : asic award


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา