โลโก้เว็บไซต์ อัพเดท ปฏิทินสมัครสอบ TGAT TPAT A-Level ปีการศึกษา 2566 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

อัพเดท ปฏิทินสมัครสอบ TGAT TPAT A-Level ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 9400 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อัพเดท ปฏิทินสมัครสอบ TGAT TPAT A-Level ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้คะแนน TGAT TPAT A-Level 66
ในการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 3 : TCAS 3 Admission ม.6 ปีการศึกษา 2566 

 
 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา